SAMTÖK TÓNLISTARRÉTTHAFA | ICELANDIC MUSIC ASSOCIATION

Samþykktir

1. GREIN
Samtónn er samstarfsvettvangur tónskálda, textahöfunda, listflytjenda og hljómplötuframleiðenda.

2. GREIN
Aðilar að Samtóni eru STEF, Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar og SFH, Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda.

3. GREIN
Tilgangur Samtóns er að vinna að sameiginlegum hagsmunum og styrkja stöðu höfunda, flytjenda, framleiðenda og annarra rétthafa að tónlist. Samtónn mun þannig koma fram sameiginlega fyrir hönd íslenskra rétthafa að tónlist. Samtónn mun vinna að vernd og varðveislu tónlistar og réttinda, sem henni tengjast, og leita tækifæra til að efla og skapa sóknarfæri til handa rétthöfum tónlistar innan lands sem utan.

4. GREIN
Stjórn Samtóns er skipuð sex mönnum, þremur tilnefndum af STEFi og þremur af SFH.
Stjórnarmenn kjósa formann og varaformann stjórnar úr sínum hópi til eins árs í senn.

5. GREIN
Stjórninni er heimilt að ráða starfsmann eða fela tilteknum aðilum að vinna verkefni í þágu Samtóns gegn greiðslu.

6. GREIN
Formaður boðar stjórn saman til fundar þegar ástæða þykir til eða ef tveir stjórnarmenn fara fram á það. Boða skal stjórnarfundi að jafnaði með viku fyrirvara með skriflegri dagskrá.
Halda skal gerðarbók og skrá þar fundargerðir allra stjórnarfunda. Senda skal stjórnarmönnum fundargerð eftir hvern fund.

7. GREIN
Stjórnin getur ekki tekið neinar bindandi ákvarðanir ef tveir stjórnarmenn greiða atkvæði gegn því.

8. GREIN
Kostnaður vegna reksturs Samtóns skiptist að jöfnu milli STEFs og SFH.

9. GREIN
Samtónn starfar til reynslu í tvö ár. Að því tímabili loknu skulu samþykktir þessar endurskoðaðar ef STEF og SFH og einstök aðildarfélög þeirra samþykkja að halda áfram samstarfinu.