SAMTÖK TÓNLISTARRÉTTHAFA | ICELANDIC MUSIC ASSOCIATION

Nordiske sproge

Samtonn er en paraplyorganisation og varetager interesser for ophavsmænd, udøvende kunstnere og producenter i musik. Samtons medlemmer er STEF og SFH. STEF er et kollektivt forvaltningsselskab, der varetager rettigheder til offentlig fremførelse af musikværker på vegne af komponister, forfattere og musikforlæggere. STEF repræsenterer stort set hele verdensrepertoiret af musikværker. SFH er et kollektivt forvaltningsselskab, der på vegne af pladeselskaber og udøvende kunstnere varetager rettigheder i forbindelse med offentlig fremførelse af musik på cd'er, bånd m.v.